iubirea aproapelui

Nejudecare și iubire

„Iubirea nu socotește răul”, „iubirea toate le suferă, toate le rabdă”. Deci dacă nu socotești lipsurile aproapelui, dacă suporți întristările care vin de la el și ai îngăduință, iată ai și iubirea.

Filipeni 2, 2-4

Faceți-mi bucuria deplină, ca să gândiți la fel, având aceeași iubire, aceleași simțiri, aceeași cugetare. Nu faceți nimic din duh de ceartă, nici din slavă deșartă, ci cu smerenie unul pentru altul socotească-l mai de cinste decât el însuși. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare și ale altuia.