Cuvânt duhovnicesc

Dragul de rugăciune

Fie-ți  drag a te ruga de-a pururi și ți se va lumina inima și vei vedea pe Dumnezeu.

Sfântul Voievod Neagoe Basarab

Despre tăcere

Cine iubeşte tăcerea, iubeşte veşnicia.

Părintele Proclu Nicău

Răbdare

Răbdarea înseamnă: a sta neclintit în împrejurări aspre şi a răbda relele; a aştepta sfârşitul încercării şi a nu da drumul iuţimii la întâmplare; a nu vorbi cuvânt neînţelept, nici a gândi ceva din cele ce nu se cuvin unui închinător al lui Dumnezeu.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

Despre vremurile de apoi

Va veni vremea ca oamenii să înebunească și când vor vedea pe cineva că nu înebunește, se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor.

Sfântul Antonie cel Mare

Nașterea Domnului

Nașterea lui Hristoa este singurul lucru nou sub soare (după zidirea lumii).

Sfântul Ioan Damaschin

Smerenia dătătoare de înțelepciune

Am văzut oameni simpli smerindu-se cu fapta și s-au făcut mai înțelepți decât înțelepții.

Sfântul Marcu Ascetul

Despre minciună

Minciuna înseamnă pieirea dragostei, iar jurământul mincinos, tăgăduirea lui Dumnezeu.

Sf. Ioan Scărarul

Despre răbdare și smerenie

Să îndurăm toate cu răbdare, orice s-ar întâmpla, chiar cu recunăștință. Dacă cineva te ocărăște, răspunde-i prin laude; dacă te prigonește - rabdă; dacă te învinuiește - nu te tulbura.

Sfântul Serafim de Sarov

Iubirea lui Dumnezeu și mândria omului

Domnul ne iubește mult, dar noi toți cădem pentru că nu avem smerenie. Pentru a păstra smerenia, trebuie să omorâm trupul și să primim Duhul lui Hristos.

Mulțumire lui Dumnezeu

Dumnezeu S-a arătat în trup, și Domnul slavei a pătimit pentru robul Său cel netrebnic.

Se cade să cântăm Domnului cântare nouă, și să cântăm întru înnoirea duhului, adică întru lepădarea omului celui vechi și îmbrăcarea în cel nou.

Pagini