Cuvânt duhovnicesc

Nevoința cu discernământ

Trebuie să mergem pe calea de mijloc. Nu trebuie să ne asumăm nevoințe ascetice dincolo de puterile noastre, ci să încercăm să ne facem trupul prieten credincios și vrednic de practicarea virtuților.

Sfântul Serafim din Sarov

Încrederea in sine

Încrederea în sine este dușmanul nostru cel mai mare și mai rău, pentru că ne aruncă in aer fără milă și ne lasă nefericiți pe drumuri.

Sf. Cuv. Paisie Aghioritul

Izvorul vieții

Iubește-L pe Hristos și nu pune nimic mai presus de dragostea Sa. Hristos e totul, El este izvorul vieții.

Nădejdea și încrederea în Dumnezeu

Toate problemele se rezolvă prin încrederea în Dumnezeu și prin smerenie. Nădejdea în Dumnezeu înseamnă credință întărita, care este cea mai bună asigurare pentru om.

Sf. Cv. Paisie Aghioritul

Slava dumnezeiască

Și mare socotesc și cinstit acest lucru, adică a birui slava deșartă și a spori înainte întru cunoștința lui Dumnezeu.

Avva Isaia Pustnicul

Dumnezeiasca Liturghie

Să nu plecaţi din biserică mai înainte de a se termina Liturghia, pentru că veţi pierde harul ce-l primiţi.

Sfântul Varsanufie de la Optina

Eu şi aproapele

Zicea avva Ioan Colov: „Nu este cu putință să zidească cineva casa de sus în jos, ci de la temelie în sus”. I-au zis lui: „Ce este cuvântul acesta?”. „Temelia este aproapele, pe care îl câștig și îl folosesc întâi. Căci de el sunt atârnate toate poruncile lui Hristos.”

Avva Ioan Colov

Rugăciunile sfinților în viața noastră

Să alergăm la mijlocirea sfinţilor, dar să nu ne mărginim la aceasta, ci să lucrăm şi noi cum se cuvine, după pilda pe care ne-au dat-o ei.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Cuvântul Scripturii

Textul scripturistic este cuvântul descoperirii dumnezeiești. Dumnezeiasca descoperire nu este ceea ce citesc ci Însuși Hristos.

Arhimandrit Emilianos Simonopetritul

Iată Mirele

Iată mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind; iar nevrednic este iarăşi pe care o va afla lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morţii, şi afară de împărăţie să te încui. Ci te deşteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

(Tropar din slujba Deniilor Săptămânii Patimilor)

Pagini