păcatul

Efeseni 2, 4--6

Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos - prin har sunteţi mântuiţi! - și împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus.