Arhim. Simeon Kraiopoulos

Lepădarea de sine

Este nevoie să te lepezi de tine însuți, dar nu după cum crezi și voiești tu, ci după cum trebuie. Pentru că este posibil să te lepezi de tine însuți, însă să te lepezi doar de unele lucruri superficiale, care nu contează, în timp ce pe adâncul sinelui tău nu-l primejduiești cu nimic.