răbdare

Iacov 1, 2-4

Mare bucurie să socotiţi, fraţii mei, când cădeţi în felurite ispite, știind că încercarea credinţei voastre lucrează răbdarea; iar răbdarea să-şi aibă lucrul ei desăvârşit, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi, nelipsiţi fiind de nimic.

Iacov 1, 13-17

Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa.

Nejudecare și iubire

„Iubirea nu socotește răul”, „iubirea toate le suferă, toate le rabdă”. Deci dacă nu socotești lipsurile aproapelui, dacă suporți întristările care vin de la el și ai îngăduință, iată ai și iubirea.