Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Predică la Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Luca 10, 38-42; 11, 27-28

38. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. 39. Şi aceasta avea o soră, ce se numea Maria, care şezându jos, lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Lui. 40. Marta însă se silea să facă ospăţ mare şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. 41. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te sileşti şi te îngrijeşti de multe; 42. dar un singur lucru trebuieşte. Maria însă şi-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la...