Articole

Nu se cade a osândi pe cel ce greșește

Oricine de va greși, chiar și necredincios de ar fi, să nu-l osândești, ci sa te vezi pe tine mult mai păcătos decât dânsul și nicidecum să nu-l ocăraști pentru greșeală, ci să-ți aduci aminte de tine însuți și să iei seama cum umbli ca să nu cazi. Si orice lucru de trebuință vei face, dacă te vei lăuda, îl pierzi. Tu să zici așa ,, Eu voi muri diseară ori mâine, ori nu știu în care ceas". Deci, de vei vedea pe cineva greșind, nu asupra aceluia să pui greșeala, ci asupra diavolului celui ce l-a biruit pe el. Pentru slăbirea și nepurtarea de grijă de viața noastră, suntem amăgiți toți în lumea...

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din Anul Domnului 2023

La Duminica Ortodoxiei se serbează, an de an, biruința Bisericii împotriva tuturor ereziilor, fiind pomeniți cei care au rămas fideli Bisericii în momente de grea încercare. În Sfânta Scriptură există numeroase dovezi care reliefează îndatorirea fiecăruia dintre noi de a cinsti sfintele icoane. Deja, în capitolul întâi din Cartea Facerea se spune că Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea Sa (cf. Facerea 1, 26-27). Prin urmare, omul a fost creat după chipul (icoana) lui Dumnezeu . Creștinii evlavioși au cinstit icoanele care reprezintă praznice împărătești, pe Maica Domnului și...

Pagini