Despre pace

Versiune tipar PDF version Send by email

Cel ce poartă în sine pacea Duhului Sfânt, o revarsă şi asupra celorlalţi; iar cine poartă în sine un duh rău, şi asupra celorlalţi îl revarsă.

Pe fratele trebuie să-l dojeneşti blând şi cu dragoste. Pacea se pierde dacă sufletul se va semeţi, sau dacă se va înălţa mai presus de fratele, sau va osândi pe cineva, sau pe fratele va dojeni, dar nu blând şi cu dragoste, dacă vom mânca mult, sau de ne vom ruga cu moleşeală - pentru acestea toate se piede pacea.
Dar de ne vom deprinde a ne ruga osârduitor pentru vrăjmaşi şi a-i iubi, pacea totdeauna va rămânea în sufletele noastre, iar de ne vom urî sau osândi pe fratele, mintea ni se va întuneca, şi piedem pacea şi îndrăznirea către Dumnezeu.

Sfântul Cuvios Siluan Athonitul

Alte articole despre:

Adăugați un gând