Despre post

Versiune tipar PDF version Send by email

N-am postit și am fost alungați din rai! Să postim dar, ca să ne întoarcem în rai!

Chipul în care omul a trăit în rai este o imagine a postului, nu numai pentru că, ducând o viață îngerească, ajunsese, prin cumpătare, la asemănarea cu îngerii, ci și pentru că nu erau cunoscute locuitorilor raiului toate cele născocite mai târziu de oameni: nici băutura vinului, nici tăiatul animalelor, nici toate cele câte tulbură mintea omenească. 
Respectă deci căruntețea postului! Are aceeași vârstă ca și omenirea.

Sfântul Vasile cel Mare

Alte articole despre:

Adăugați un gând