Lucrarea lui Dumnezeu în Botez

Versiune tipar PDF version Send by email

Înainte de Sfântul Botez, harul îndemna sufletul din afară spre cele bune, iar Satana foia în adâncurile lui, încercând să stăvilească toate ieşirile cele dreapte ale minţii. 

Dar în ceasul în care ne renaştem prin botez, diavolul e scos afară, iar harul intră înăuntru. Ca urmare, aflăm că precum odinioară stăpânea rătăcirea asupra sufletului, aşa după Botez stăpâneşte adevărul asupra lui. Lucrează, desigur, Satana asupra sufletului şi după aceea, ca şi mai înainte, ba de multe ori chiar mai rău. Dar nu ca unul ce se află de faţă împreună cu harul.

Sfântul Diadoh al Fotoceii

Alte articole despre:

Adăugați un gând