pocăinţă

Viața creștinului

Cum ajungem la smerenie și pocăință? Înțelegem că nu putem ajunge la înălțimea poruncilor lui Hristos, atunci înțelegem că suntem păcătoși, că avem patimi și începem să ne pocăim. Atunci vine și plânsul și cerem doar mila lui Dumnezeu. Astfel viața creștinului e foarte simplă.

Pocăința cale către Dumnezeu

Când ne pocăim, ne întoarcem cu toată ființa către Dumnezeu, deși suntem copleșiți de durere. La început durerea este amară, căci purtăm în noi rănile păcatului, dar odată ce ni se tămăduiesc rănile, pocăința devine dulce.

Pocăința

Nici un păcătos nu trebuie să deznădăjduiască vreodată, ci numai să se pocăiască, deoarece păcatele lui sunt mult mai puține ca ale diavolului, și are și circumstanțe atenuante, fiindcă a fost plăsmuit din pământ și a alunecat din neatenție.

Căderea și ridicarea prin pocăință

Să nu tulburi de cazi în fiecare zi, nici să ieși din luptă. Ci stai bărbătește și cu siguranță îngerul care te păzește va prețui răbdarea ta. Rana ta este ușor de tămăduit cât este încă proaspătă și caldă. Dar cele învechite, neîngrijite și învârtoșate, sunt greu de vindecat și au nevoie de multă osteneală pentru vindecare.

Pagini