Pocăința

Versiune tipar PDF version Send by email

Nici un păcătos nu trebuie să deznădăjduiască vreodată, ci numai să se pocăiască, deoarece păcatele lui sunt mult mai puține ca ale diavolului, și are și circumstanțe atenuante, fiindcă a fost plăsmuit din pământ și a alunecat din neatenție.

Nu avem îndreptățire doar atunci când nu vrem să ne pocăim și să ne mărturisim, ci vrem să rămânem în noroi. Trebuie să știm că și oamenii duhovnicești nu se socot asigurați în toată viața lor. De aceea se și țin pe ei înșiși în „siguranța” lui Dumnezeu și se nădăjduiesc în Dumnezeu, deznădăjduindu-se numai de „eu”-l lor, deoarece „eu”-l aduce toată nefericirea duhovnicească.

Cuviosul Paisie Aghioritul

Alte articole despre:

Adăugați un gând