Căderea și ridicarea prin pocăință

Versiune tipar PDF version Send by email

Să nu tulburi de cazi în fiecare zi, nici să ieși din luptă. Ci stai bărbătește și cu siguranță îngerul care te păzește va prețui răbdarea ta. Rana ta este ușor de tămăduit cât este încă proaspătă și caldă. Dar cele învechite, neîngrijite și învârtoșate, sunt greu de vindecat și au nevoie de multă osteneală pentru vindecare.

Sf. Ioan Scărarul

Alte articole despre:

Adăugați un gând