Predică în Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum)

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de părintele stareț Nectarie, duminică, 4 august 2019, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.
Link: https://soundcloud.com/m-rea-sihastria-putnei/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-rusalii-vindecarea-a-doi-orbi-si-a-unui-mut-din-capernaum

Matei 9, 27-35

27. Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David.
28. După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne!
29. Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă!
30. Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie.
31. Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela.
32. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon.
33. Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel.

34. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni.
35. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.

Alte articole despre:

Adăugați un gând