Predică la praznicul Înălţării Sfintei Cruci

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de părintele Damaschin, duminică, 14 septembrie 2014.

Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul meu asupra voastră şi vă învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Că jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.

(Matei 11, 28-30)

Alte articole despre:

Adăugați un gând