Predică la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de părintele Hrisostom, vineri, 29 aprilie 2011, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

„Pe fântâna cea pururea curgătoare şi de viaţă dătătoare, pe izvorul cel dumnezeiesc care izvorăşte apele darului, mai presus de cuvânt, cu un glas să-l lăudăm cei ce cerem lui dar, ca cel ce izvorăşte tămăduiri în toate zilele. Pentru aceasta, după datorie apropiindu-ne cu dragoste, să scoatem apă cu credinţă şi să zicem: rugămu-ne, rourează-ne cu darul tău, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!”

(Condac din Acatistul Izvorului Tămăduirii)

Alte articole despre:

Adăugați un gând