Cuvânt din Sfânta Scriptură

Galateni 5, 22-23

Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege.

Luca 21, 33-34

Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, să nu se îngreuie inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile vieții, și ziua aceea să vină peste voi fără de veste.

 

 

Galateni 6, 2

Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos.

Matei 6, 33-34

Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale.

Matei 11, 28-30

Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul meu asupra voastră şi vă învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Că jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.

Psalmul 117, 17

Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.

Înţelepciunea lui Isus Sirah 3, 18-19

Cu cât eşti mai mare, cu atât mai mult te smereşte, şi înaintea Domnului vei afla har. Că mulţi oameni mari şi slăviţi sunt, dar tainele se descoperă celor smeriţi.

Romani 12, 10-12

În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.

 

Efeseni 4,1-3

De aceea, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii.

Pagini