Cuvânt din Sfânta Scriptură

Osea 6, 3

Să ne sârguim să cunoaștem cine este Domnul! Venirea Lui este sigură ca venirea zorilor. Că El va veni la noi ca o ploaie timpurie și ca o ploaie târzie care adapă pământul.

I Ioan 5, 3-4

Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: Să păzim poruncile Lui; și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră.

Matei 5, 23-24

Dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău.

Psalmul 4, 1

Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele! Întru necaz m-ai desfătat! Milostivește-Te spre mine și ascultă rugăciunea mea!

Iacov 2, 13-14

Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Și mila biruiește în fața judecății. Ce folos frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Oare credința poate să-l mântuiască?

I Corinteni 10, 31

De aceea, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți.

Matei 6, 19-21

Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.

Iacov 1, 12

Fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El.

Luca 17, 10

Când veți face toate cele poruncite vouă să ziceți: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem.

Pildele lui Solomon 3, 5-6

Pune-ți nădejdea în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe priceperea ta. Pe toate căile tale gândește-te la Dânsul, și El îți va netezi toate cărările tale.

Pagini