Cuvânt din Sfânta Scriptură

Galateni 6, 2

Purtați-vă sarcinile unii altora, și așa veți împlini legea lui Hristos.

Efeseni 2, 4--6

Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos - prin har sunteţi mântuiţi! - și împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus.

Psalmul 131, 8

Scoală-Te Doamne, întru puterea Ta,
Tu și chivotul sfințeniei Tale!

Cartea Înțelepciunii lui Solomon 1,4

Înţelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean şi nu sălăşluieşte în trupul supus păcatului.

Psalmul 23, 3-4

Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima, care n-a luat în deşert sufletul său şi nu s-a jurat cu vicleşug aproapelui său.

Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 1,8

Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este întru noi.

Matei 24, 12-13

Din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până sfârşit, acela se va mântui.

Psalmul 124,4

Fă bine, Doamne, celor buni şi celor drepţi cu inima.

I Tesaloniceni 4,9

Despre iubirea frăţească nu aveţi trebuinţă să vă scriu, pentru că voi înşivă sunteţi învăţaţi de Dumnezeu ca să vă iubiţi unul pe altul.

Matei 6, 33-34

Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate (celelalte) se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale.

Pagini