Cuvânt din Sfânta Scriptură

Galateni 6, 14

Mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care...

Mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume.

Pildele lui Solomon, 22, 6

Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.

Luca 21, 34

Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare, de băutură şi de grijile vieţii.

Romani 8, 31

Dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră?

Isaia 56, 1

Așa zice Domnul: „Păziți dreptatea și faceți lucruri drepte, că în curând va veni mântuirea Mea și dreptatea Mea se va descoperi”.

Romani 12, 2

Şi nu vă potriviţi fraţilor cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu.

I Tesaloniceni 5,14

Vă rugăm însă, fraţilor, dojeniţi pe cei fără de rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet, sprijiniţi pe cei neputincioşi, fiţi îndelung-răbdători faţă de toţi.

Galateni 5, 24

Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele.

Psalmul 135, 1

Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.

Pildele lui Solomon 8, 17

Eu iubesc pe cei ce Mă iubesc și cei ce Mă caută Mă găsesc.

Pagini