Cuvânt din Sfânta Scriptură

I Corinteni 3, 18

Nimeni să nu se amăgească. Dacă i se pare cuiva între voi că este înțelept în veacul acesta, să se facă nebun ca să fie înțelept.

Pilde 5, 21

Căci cărările omului sunt înaintea Domnului și El ia seama la toate căile lui.

Pilde 5, 21

Căci cărările omului sunt înaintea Domnului și El ia seama la toate căile lui.

Pildele lui Solomon 11, 2, 31

Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (...) Dacă cel drept este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel nelegiuit şi păcătos!

I Timotei 6, 10

Că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor și cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu multe dureri.

I Ioan 4, 20

Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este!

Corinteni 13, 13

Și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea, dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.

Psalmi 135, 1, 4

Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui (...) Singurul Care face minuni mari, că în veac este mila Lui.

Romani 15, 2

Ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său la ce este bine spre zidire.

Efeseni 6, 14

Stați deci tari, avânt mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății.

Pagini