Cuvânt din Sfânta Scriptură

Matei 6, 16-18

Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.

Filipeni 4, 6

Nu vă împovărați cu nici o grijă, ci întru toate, prin închinăciune și prin rugă cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu.

Cântarea celor trei tineri 1, 2-3

Binecuvântat ești Doamne Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Că drept ești în toate câte ai făcut nouă, și toate lucrurile Tale sunt adevărate, și drepte căile Tale, și toate judecățile Tale adevărate.

Evrei 1, 14

Îngerii oare nu sunt toţi duhuri slujitoare, trimise ca să slujească, pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii?

Pildele lui Solomon 6, 6, 8, 11

Du-te, leneșule, la furnică și vezi munca ei și prinde minte! Sau mergi la albină și vezi cât e de harnică și ce lucrare iscusită săvârșește.
Iată, vine sărăcia ca un trecător și nevoia te prinde ca un tâlhar. Dar dacă nu te vei lenevi, atunci va veni secerișul tău ca un izvor, iar lipsa va fi departe de tine.

I Tesaloniceni 5, 16-18

Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi.

Filipeni 2, 2-4

Faceți-mi bucuria deplină, ca să gândiți la fel, având aceeași iubire, aceleași simțiri, aceeași cugetare. Nu faceți nimic din duh de ceartă, nici din slavă deșartă, ci cu smerenie unul pentru altul socotească-l mai de cinste decât el însuși. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare și ale altuia.

Înţelepciunea lui Isus Sirah 28, 2-3

Iartă nedreptatea aproapelui tău, și atunci când te vei ruga, ți se vor ierta păcatele.
Omul care ține mânie asupra omului, cum poate să ceară de la Dumnezeu vindecare?

Efeseni 3, 16-19

Să vă dăruiască (Dumnezeu), după bogăția slavei Sale, ca să fiți puternici întăriți, prin Duhul Sfânt, în omul dinăuntru, și Hristos să Se sălășluiască, prin credință, în inimile voastre, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire, ca să puteți înțelege cu toți sfinții care este  lărgimea și lungimea și înălțimea și adâncimea, și să cunoașteți iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoștință, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Psalmul 118, 8-9

Îndreptările Tale voi păzi; nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce își va îndrepa tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale.

Pagini