Despre reaua întrebuințare a lucrurilor

Versiune tipar PDF version Send by email

Nu mâncările sunt rele, ci lăcomia pântecelui; nici facerea de prunci, ci curvia; nici banii, ci iubirea de bani; nici slava, ci slava deșartă.

Iar dacă-i așa, nimic nu e rău din cele ce sunt, decât reaua întrebuințare, care vine din negrija minții de-a cultiva cele firești.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

Alte articole despre:

Adăugați un gând