Robia față de materie

Versiune tipar PDF version Send by email

Dacă sufletul e mai bun decât trupul și dacă Dumnezeu, Care a făcut lumea, e neasemănat mai bun decât lumea, cel ce cinstește trupul mai mult decât sufletul și lumea zidită de Dumnezeu mai mult decât pe Dumnezeu, nu se deosebește întru nimic de închinătorii la idoli.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

Alte articole despre:

Adăugați un gând