Sfânta Împărtășanie cu luare aminte

Versiune tipar PDF version Send by email

Să te împărtășești înseamnă să-L chemi pe Domnul să se unească cu tine nu doar sufletește, ci chiar în trupul nostru, încât viața noastră să se facă viața lui Hristos, iar viața lui Hristos - viața noastră.

De fiecare dată când ne împărtășim, dacă continuăm să săvârșim faptele întunericului, Îl obligăm pe Hristos, în mod despotic, chinuitor, să meargă pe aceeași cale pe care a fost purtat în cumplitele zile ale Răstignirii Sale, spre patimă și ocară.

Mitropolitul Antonie de Suroj

Alte articole despre:

Adăugați un gând