Vlădica Gherasim Putneanul (30 mai 1924-6 decembrie 2004)

Versiune tipar PDF version Send by email

„Bătrânul” care nu și-a dezmințit chemarea de monah nici atunci când a primit mantia și mitra. 

În noaptea de 5 spre 6 decembrie 2004 trecea la Domnul, după o grea suferință, Preasfințitul Părinte Gherasim Putneanul.

A crescut într-o familie de oameni  simpli, dar cu credință puternică. A fost monah din fragedă vârstă. Și-a început ucenicia în vestita lavră a Neamțului, pe lângă părinți vrednici. A primit de la Domnul sarcina deloc ușoară de a fi stareț al Putnei –  15 ani – într-o  vreme când  prigoana față de Biserică era departe de a se fi potolit. Le-a stat în preajma ierarhilor titulari de la Arad, Buzău și Suceava, cu duhul său misionar prin fire și străduindu-se a aduce pace între oameni, fie ei chiar din cinul preoțesc și monahicesc.

Și-a petrecut ultimele luni din viață la Cămârzani, mănăstirea iubită de care s-a îngrijit a o înfrumuseța în duh, mai înainte de a fi frumoasă pe dinafară. Și a reușit; rodirea se vede: e cea mai mare mănăstire de maici cu viață de obște – și ce viață! – din întreaga Patriarhie Română.

Dar peste tot, a rămas același: cu drag de slujbe și de bună rânduială, cu smerenie în recunoașterea neputințelor proprii și cu bucurie la vederea darurilor altora, răbdător în suferință și alinător al durerilor altora, mai adânci și mai grele decât cele trupești.

Chip de monah nerobit nici de pământescul din om, nici smintit de potrivnicii „frățești”, nici vrăjit de ranguri ademenitoare pentru dornici de vrednicii.

Mormântul simplu al vlădicii Gherasim din cimitirul de la Cămârzani este străjuit de doi arbuști, cu două și, respectiv, trei ramuri, strămutare în natură a dichero-tricherului, aproape de mâinile obișnuite numai cu binecuvântarea.

Am vrea să-i cântăm, din inimă, „Veșnică să-i fie pomenirea!”. Și o facem.

Dar, oare ce pornire lăuntrică ne îndeamnă a-i cânta și altceva? „Îndreptător credinței și chip blândeților ...” sau „Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip ...”?

***

Materialul audio conține un fragment dintr-un interviu cu Părintele Protosinghel Ignatie Radu, duhovnicul Mănăstirii „Sf. Gheorghe” Cămârzani, despre ultimele săptămâni de viață ale Preasfințitului Gherasim Putneanul, și despre momentul trecerii sale la Domnul. Interviul a fost difuzat pe postul de Radio „Trinitas” al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

***

Amintiri „fotografice” de la ultima slujbă săvârșită de Preasfințitul Gherasim Putneanul la hramul mănăstirii noastre (25 martie 2004).

Alte articole despre:

Adăugați un gând