Predică la Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile sau Cincizecimea)

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de părintele Arhim. Damaschin, la Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile sau Cincizecimea), duminică, 4 iunie 2017, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le împlineşti, vistieria bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.”

(Troparul praznicului)

Alte articole despre:

Adăugați un gând