smerenie

Lupta cu mândria

Ce înseamnă: „De te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt ( Matei 5, 39)?” Când dracii te ispitesc prin gândurile ce ți le aduc la obrazul drept, făcându-te să te mândrești, pentru faptele cele de-a dreapta, întoarce celălalt obraz, adică scoate la vedere faptele de-a stânga săvârșite de noi

Rugăciunea cu smerenie

Când îţi începi rugăciunea către Dumnezeu şi către Maica Domnului, adu-ţi aminte că pe cât sunt de departe cerurile de pământ, tot aşa şi tu, prin păcatele tale, eşti departe de Dumnezeu şi de Maica lui Dumnezeu, şi că ce deosebire este între lumină şi întuneric, această deosebire este între tine şi Dumnezeu, între tine şi sfinţii Lui: şi vei fi întotdeauna smerit şi evlavios la rugăciune, nedând loc mulţumirii gândurilor de nimic.

Pagini