Despre post și iertare

Versiune tipar PDF version Send by email

În vremea postului și a rugăciunii, să scoatem din sufletul nostru ceea ce avem împotriva cuiva, fie că în adevăr și pe drept avem, fie că doar socotim că avem, și să fim cu toții oameni evlavioși.

Să gândim mai mult unii despre alții sub îndemnul dragostei și al faptelor celor bune, grăindu-ne de bine, cumpănind în noi înșine și cugetând la cele bune înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, pentru ca să postim noi cu postul cel aducător de laude și fără de prihană. Iar cererile noastre către Dumnezeu, cele din vremea postului, să fie bine primite, și să-L numim pe El „Tată după har”, în chip cuvenit, învrednicindu-ne astfel a-l grăi cu îndrăzneală: „Tată, iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”.

Sfântul Grigorie Palama

Alte articole despre:

Adăugați un gând