Biserica „Izvorul Tămăduirii”

Versiune tipar PDF version Send by email

Este, ca mărime şi funcţionalitate, biserica principală a mănăstirii.

Construcţia ei începe în anul 2002, datorită spaţiului insuficient pentru credincioşi în biserica Bunavestire. Ridicată în stil ştefanian, biserica păstrează delimitarea specifică: altar, naos, pronaos, pridvor şi un pridvor (exonartex) deschis. Din decembrie 2007, în biserică se oficiază slujbele din zilele de duminici şi mari sărbători.

Biserica are ca hramuri „Izvorul Tămăduirii" (vineri în Săptămâna Luminată) şi „Sfântul Serafim din Sarov" (2 ianuarie şi 19 iulie). Demisolul bisericii adăposteşte - pe lângă camerele de spovedanie şi spaţiul rezervat copiilor - şi un paraclis cu hramul „Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana" (9 septembrie).

Biserica este în faza de pictură, fiind deja finalizată pictura altarului şi a naosului. Se ostenesc cu această lucrare sfântă Liviu Dumbravă, Constantin Buraciuc, Adrian Bernat şi ucenicii lor Gheorghe, Ioan şi Dumitru. O compoziţie originală şi profund teologică are icoana hramului, Izvorul Tămăduirii.

Credincioşii se pot închina şi la moaştele mai multor sfinţi, aşezate spre cinstire în două racle. Dintre relicvele sfinte adăpostite în biserica Izvorul Tămăduirii amintim: lemn din Sfânta Cruce, părticele de la Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinţii Ierarhi Nectarie din Eghina, Ignatie Briancianinov, Modest, Luca al Crimeii, Sfinţii Mucenici Pantelimon, Ciprian, Iacov Persul, Sfintele Muceniţe Ecaterina, Varvara, Anastasia, Sfinţii Cuvioşi Părinţi Teodosie cel Mare, Ioanichie cel Mare, Siluan Athonitul, Lavrentie de la Cernigov, sfinţi de la Lavra Pecersca, şi altele.

Alte articole despre:

Adăugați un gând