Cuvânt duhovnicesc

Dragul de rugăciune

Fie-ți  drag a te ruga de-a pururi și ți se va lumina inima și vei vedea pe Dumnezeu.

Sfântul Voievod Neagoe Basarab

Păcătoșii și sfinții

Dumnezeu îi poate salva pe păcătoșii care suntem, dar nu și pe sfinții care pretindem că suntem.

Mitropolitul Antonie Bloom

Despre tăcere

Cine iubeşte tăcerea, iubeşte veşnicia.

Părintele Proclu Nicău

Răbdare

Răbdarea înseamnă: a sta neclintit în împrejurări aspre şi a răbda relele; a aştepta sfârşitul încercării şi a nu da drumul iuţimii la întâmplare; a nu vorbi cuvânt neînţelept, nici a gândi ceva din cele ce nu se cuvin unui închinător al lui Dumnezeu.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

Despre vremurile de apoi

Va veni vremea ca oamenii să înebunească și când vor vedea pe cineva că nu înebunește, se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor.

Sfântul Antonie cel Mare

Nașterea Domnului

Nașterea lui Hristos este singurul lucru nou sub soare (după zidirea lumii).

Sfântul Ioan Damaschin

Smerenia dătătoare de înțelepciune

Am văzut oameni simpli smerindu-se cu fapta și s-au făcut mai înțelepți decât înțelepții.

Sfântul Marcu Ascetul

Despre minciună

Minciuna înseamnă pieirea dragostei, iar jurământul mincinos, tăgăduirea lui Dumnezeu.

Sf. Ioan Scărarul

Pagini