Cuvânt duhovnicesc

Despre post

N-am postit și am fost alungați din rai! Să postim dar, ca să ne întoarcem în rai!

Chipul în care omul a trăit în rai este o imagine a postului, nu numai pentru că, ducând o viață îngerească, ajunsese, prin cumpătare, la asemănarea cu îngerii, ci și pentru că nu erau cunoscute locuitorilor raiului toate cele născocite mai târziu de oameni: nici băutura vinului, nici tăiatul animalelor, nici toate cele câte tulbură mintea omenească. 
Respectă deci căruntețea postului! Are aceeași vârstă ca și omenirea.

Sfântul Vasile cel Mare

Ce este postul?

Ce este postul? Postul nu stă atât în înfrânarea de la mâncare, cât în înfrânarea de la gânduri necurate - să postim de gânduri!

Starețul Tadei

Scopul faptelor bune

Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute.

Nu e nimic mult, când oamenii iubesc puțin, așa cum nu este puțin, când oamenii iubesc mult.

Sfântul Vasile cel Mare

Dragostea de mamă a lui Dumnezeu

Dragostea nesfârșită a lui Dumnezeu pentru oameni se vede în îndelunga Sa răbdare, marea Sa iertare și marea Sa bucurie. 

Această dragoste își poate găsi asemănare pe pământ în dragostea mamei pentru copilul ei. Cine de pe pământ are o răbdare mai mare față de o făptură, decât numai mama față de copilul ei? Iertarea cui o poate depăși pe aceea a mamei? Cine mai plânge de bucurie cu repejune la schimbarea spre îndreptare a copilului ei păcatos, ca mama?

Sfântul Nicolae Velimirovici

Vorbirea de rău

A asculta cu plăcere vorbirea de rău este de asemenea o vorbire de rău şi e vrednic acest lucru de osândă ca şi ea.

Sfintul Varsanufie cel Mare

Despre faptă și cuvânt

Viaţa fără cuvânt e mai bună decât cuvântul fără viaţă. Căci ea şi tăcând e folositoare, pe când cuvântul şi strigând supără.

Întâi făptuieşte şi apoi povăţuieşte, după pilda lui Iisus, Domnul nostru. E mai important să înveţi printr-o viaţă de fapte bune decât să propovăduieşti cu cuvinte alese. Dacă, însă, se întâlnesc cuvântul şi viaţa, desăvârşesc un simbol al întregii filosofii.

Sfântul Isidor Pelusiotul

Ascultare de părintele duhovnicesc

Cine este mai smerit decât cel ce-şi pleacă grumazul înaintea bătrânilor şi cere sfatul lor în frica lui Dumnezeu?

Cuviosul Varsanufie cel Mare

Rugăciunea către Dumnezeu

Rugăciunea este întoarcere către Dumnezeu a minții și a gândurilor; a te ruga înseamnă a sta cu mintea ta înaintea lui Dumnezeu, a privi neabătut cu gândul la El și a sta de vorbă cu El întru frică și nădejde evlavioasă.

Sfântul Dimitrie al Rostovului

Conștiința curată

Precum ochilor omenești le face plăcere să vadă un chip frumos, așa și ochilor dumnezeiești le...

Precum ochilor omenești le face plăcere să vadă un chip frumos, așa și ochilor dumnezeiești le face plăcere să vadă o conștiință curată.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Despre reaua întrebuințare a lucrurilor

Nu mâncările sunt rele, ci lăcomia pântecelui; nici facerea de prunci, ci curvia; nici banii, ci iubirea de bani; nici slava, ci slava deșartă.

Iar dacă-i așa, nimic nu e rău din cele ce sunt, decât reaua întrebuințare, care vine din negrija minții de-a cultiva cele firești.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

Pagini