Cuvânt duhovnicesc

Ținerea de minte a răului

Dacă ne amintim de răutățile pe care ni le-au făcut oamenii, ne dispare puterea de a ne aminti de Dumnezeu. Dacă ne amintim de răutățile pe care ni le-au făcut demonii, devenim invulnerabili.

Avva Macarie Egipteanul

Stăpânirea de patimi

Este cu neputință să se sfințească numele lui Dumnezeu în noi, atât timp cât suntem stăpâniți de patimi.

Avva Isaia

Despre pravila de rugăciune

Când lucrul nu vă permite să vă săvârşiţi pe deplin pravila de rugăciune, săvârşiţi-o pe scurt. Dar niciodată nu trebuie să vă grăbiţi.

Dumnezeu este pretutindeni. Dimineaţa să-I daţi mulţumire şi să-I cereţi binecuvântare cu cuvintele voastre, făcând câteva metanii şi este de ajuns!

Sfântul Teofan Zăvorâtul

Lucrarea lui Dumnezeu în Botez

Înainte de Sfântul Botez, harul îndemna sufletul din afară spre cele bune, iar Satana foia în adâncurile lui, încercând să stăvilească toate ieşirile cele dreapte ale minţii. 

Dar în ceasul în care ne renaştem prin botez, diavolul e scos afară, iar harul intră înăuntru. Ca urmare, aflăm că precum odinioară stăpânea rătăcirea asupra sufletului, aşa după Botez stăpâneşte adevărul asupra lui. Lucrează, desigur, Satana asupra sufletului şi după aceea, ca şi mai înainte, ba de multe ori chiar mai rău. Dar nu ca unul ce se află de faţă împreună cu harul.

Sfântul Diadoh al Fotoceii

Graba nu este o virtute

Să faci toate cu încetinitorul, cu ușurelul și nu deodată; virtutea nu e pară, nu poți s-o mănânci dintr-o îmbucătură.

Sfântul Serafim din Sarov

Nașterea Domnului și raportarea noastră la ea

Nașterea Domnului ar trebui să nască regenerarea noastră duhovnicească.

Dacă nu simțim acestea, înseamnă că Iisus nu s-a născut pentru noi și este un lucru îngrozitor să sărbătorim Nașterea lui Hristos, fără să simțim propria noastră renaștere. Este ca și cum am sărbători nașterea unui copil care lipsește de la naștere.

Mitropolitul Ierotei de Nafpaktos

Nejudecare și iubire

„Iubirea nu socotește răul”, „iubirea toate le suferă, toate le rabdă”. Deci dacă nu socotești lipsurile aproapelui, dacă suporți întristările care vin de la el și ai îngăduință, iată ai și iubirea.

Cel ce tulbură pe fratele este dușmanul nostru comun. Astăzi i-a pus piedică aceluia, mâine îmi va pune piedică mie. Mă voi înfuria așadar pe vrăjmașul și voi birui astfel în lupta împotriva vrăjmașului, iar pe fratele care m-a întristat îl voi învrednici de iertare și voi răbda întristarea produsă de acela ca pe suferința rănii mele. Iar prin răbdare și prin rugăciunea pentru el voi da o mână de ajutor celui a căzut.

Sfântul Teolipt al Filadelfiei

Rugăciunea către Maica Domnului

Aleargă la sfintele și atotputernicele rugăciuni ale Maicii lui Dumnezeu, nu te lipsi de acest har. Ajunge rugăciunea ei pentru a-L pleca pe Dumnezeu spre milostivire față de toți, și față de tine. Amin.

Sfântul Ioan de Kronstadt

Sfințenie - înstrăinarea de patimi

Nu marile isprăvi te-arată sfânt, ci marea înstrăinare dinspre patimi. După un minunat cuvânt al Părintelui Sofronie: „cu sărăcia de patimi, adică, - ne-om îmbogăți”.

Părintele Serghie Șevici

Mângâierea în necazuri

Niciodată nu vor afla mângâiere în necazuri cei ce n-o caută unde trebuie. Fericiţi cei ce află mângâiere adâncă în rugăciunea fierbinte, care ţâşneşte din inimă, în împărtăşirea duhovnicească cu Dumnezeu!

Unde să căutăm mângâiere în necazuri? Despre aceasta Sfântul Proroc David spune: „De la Domnul e mântuirea mea” (Psalmul 61, 1). De pe Crucea lui Hristos se revarsă nemăsuratul şuvoi al dragostei dumnezeieşti, dragoste minunată, ce nimiceşte în chip tainic răutatea şi vrăjmăşia, ce vindecă durerea şi tulburarea inimii, ce întăreşte puterile noastre trupeşti şi sufleteşti.

Sfântul Luca al Crimeei

Pagini