Cuvânt duhovnicesc

Despre iertare și neiertare

Când ne rugăm: „și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm”, dar noi nu iertăm, atunci indirect cerem osânda: „Doamne, precum eu nu iert, nici Tu nu cumva să mă ierți!”. Așa reiese din această rugăciune.

Părintele Sofian Boghiu

Preotul - slujitorul dragostei

Preotul, ca slujitor al Dumnezeului dragostei și al păcii, al milostivirii și al îndelung-răbdării, trebuie să aibă iubire care nu cade niciodată.

O, preote! fie ca ființa sufletului tău să fie dragostea neîncetată și care nu cade niciodată! Roagă-te necontenit lui Dumnezeu să-ți dea această dragoste, taie patimile care ucid iubirea: iubirea de sine, iubirea de desfătări, lăcomia, orgoliul, încăpățânarea, lenea, delăsarea, fățărnicia.

Sfântul Ioan din Kronştadt

Crucea lui Hristos

Noi nu ne putem închipui pe Hristos fără cruce și nici crucea fără Hristos. Prin ea noi ne închinăm Lui, căci Hristos și crucea Sa sunt nedespărțite.

Părintele Constantin Galeriu

Cât mai multă credință

În anumite boli medicii prescriu o măsură cât mai mare de medicamente, ca de pildă: bea cât mai multă apă! Credința însă este doctoria sigură a sufletului numai atunci când se ia în cea mai mare măsură. Crede cât poti mai mult!

Sfântul Nicolae Velimirovici

Cum îl vedem pe cel de lângă noi

Nu poți să vezi în cel de lângă tine dragoste dacă nu e dragoste în tine, nu poți să vezi lumină, nu poți să vezi bunătate dacă nu este în tine.

Episcop Ignatie Mureșanul

Maica Domnului, Maica Vieții

Pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciuni și în folosințe neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o. Căci ca pe Maica Vieții, la viață a mutat-o Cel ce S-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.

Sfântul Ioan Damaschin

Căiește-te neîncetat

Căiește-te neîncetat și te osândește, dar nu osândi niciodată pe alții. Fii milostiv cu toată făptura creată de Dumnezeu, căci toți ne-am născut întru neputință.

Sfântul Simeon Noul Teolog

Despre șederea în biserică

Să nu plecați din biserică mai înainte de a se termina Liturghia, pentru că veți pierde harul ce-l primiți. Mai puțină pagubă pricinuiești sufletului tău dacă mergi mai târziu la biserică și rămâi până la sfărșit, decât atunci când pleci mai înainte de terminarea dumnezeieștii Liturghii.

Sfântul Varsanufie de la Optina

Educația copiilor

Astăzi este grea educația copiilor. Poate părinții ar trebui să privească mai mult la ei înșiși și să crească ei înșiși duhovnicește, pentru a nu-și pierde mântuirea, și apoi va trebui să predea cele învățate copiilor.

Părintele Sofronie Saharov

Pseudo-iubirea și adevărata iubire

Pseudo-iubirea se manifestă sub forma următoare, ea spune: te iubesc, dă-mi! Pe când adevărata iubire spune: te iubesc, îți dau și nu numai îți dau, ci, mă dau, mă dăruiesc. Aceasta este adevărata iubire. Hristos Și-a arătat iubirea Sa așezându-Se pe cruce, răstignindu-Se.

IPS Ierotei Vlachos

Pagini