Cuvânt duhovnicesc

Nevoința rugăciunii

Nici o rugăciune nu poate rodi fără truda trupului și căința inimii. Toată rugăciunea în care nu se ostenește trupul și nu se necăjește inima, drept lepădare se socotește.

Sfântul Isaac Sirul

Despre înmulțirea talanților

A nu face bine înseamnă a fi părtaș răului, căci unde lipsește binele, se înstăpânește răul.

Părintele Gheorghe Calciu

Despre pocăință

Privește mai cu luare aminte, privește fără patimă la sufletul tău, iubite frate! Nu este mai de nădejde oare, pentru el pocăința, decât desfătarea?

Sfântul Ignatie Briancianinov

Despre aproapele nostru

De la aproapele vine şi viaţa şi moartea. Căci, dacă aducem folos duhovnicesc aproapelui, pe Dumnezeu dobândim şi dacă greşim aproapelui, lui Hristos greşim.

 

Sfântul Antonie cel Mare

Înțelepciunea și dragostea

Nu este înțelepciune adevărată fără dragoste, nici dragoste adevărată fără înțelepciune. Înțelepciunea fără dragoste este înțelepciune vicleană, trufașă și otrăvitoare; iar dragostea fără înțelepciune este rupere de nori peste un pământ ars care cere ploaie lină.

Sfântul Nicolae Velimirovici

Slava deșartă

Când vezi vreun gând că-ţi făgăduieşte slavă omenească, să ştii sigur că-ţi pregăteşte ruşine.

Sfântul Marcu Ascetul

Despre moarte

Moartea, de-o va avea omul în minte, nemurire este; iar neavând-o în minte, moarte îi este.

Dar nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului, care este necunoștința de Dumnezeu. Aceasta este primejdioasă sufletului.

Sfântul Antonie cel Mare

Rețeta mântuirii

Să-l socoteşti pe aproapele tău mai bun decât tine, să-i ceri sfat în loc să-i dai tu, iar lipsurile lui să i le completezi cu dragostea ta. Fă aceasta şi te mântuieşti.

Părintele Paisie Olaru

Cu bani nu poți cumpăra orice

Cu bani poți cumpăra o locuință, dar nu poți cumpăra un cămin.
Cu bani poți cumpăra un ceas, dar nu poți cumpăra timp.
Cu bani poți cumpăra un pat, dar nu poți cumpăra odihnă. 
Cu bani poți cumpăra o poziție socială, dar nu poți cumpăra respect.

Cu bani poți cumpăra o carte, dar nu poți cumpăra cultură.
Cu bani poți cumpăra medicamente, dar nu poți cumpăra sănătate.
Cu bani poți cumpăra sex, dar nu poți cumpăra iubire.
Cu bani poți cumpăra o diplomă, dar nu poți cumpăra profesionalism.
Cu bani poți cumpăra o bibliotecă, dar nu poți cumpăra înțelepciunea.
Cu bani poți cumpăra haine frumoase, dar nu poți cumpăra frumusețea.
Cu bani poți cumpăra bijuterii, dar nu poți cumpăra fericirea.

Cu bani poți cumpăra multe lucruri, dar nu poți cumpăra orice.

Disprețuirea diavolului

Părtăşia cu Hristos, atunci când se lucrează simplu, lin, fără siluire, îl face pe diavol să fugă. Satana se îndepărtează prin blândeţe şi rugăciune. Se risipeşte, când vede sufletul dispreţuindu-l şi întorcându-se cu iubire către Hristos. Nu poate suferi dispreţul, fiindcă este trufaş.

Sfântul Porfirie Kavsokalivitul

Pagini