Cuvânt duhovnicesc

Despre răbdare și smerenie

Să îndurăm toate cu răbdare, orice s-ar întâmpla, chiar cu recunăștință. Dacă cineva te ocărăște, răspunde-i prin laude; dacă te prigonește - rabdă; dacă te învinuiește - nu te tulbura.

Sfântul Serafim de Sarov

Iubirea lui Dumnezeu și mândria omului

Domnul ne iubește mult, dar noi toți cădem pentru că nu avem smerenie. Pentru a păstra smerenia, trebuie să omorâm trupul și să primim Duhul lui Hristos.

Mulțumire lui Dumnezeu

Dumnezeu S-a arătat în trup, și Domnul slavei a pătimit pentru robul Său cel netrebnic.

Se cade să cântăm Domnului cântare nouă, și să cântăm întru înnoirea duhului, adică întru lepădarea omului celui vechi și îmbrăcarea în cel nou.

Despre egocentrism

Dacă oamenii cresc de mici cu egocentrism, realitatea devine confuză și nu mai realizează gravitatea lucrurilor pe care le fac. Aceasta conduce la dizarmonie spirituală.

Sfântul Porfirie Kavsokalivitul

Iubire

Voi sunteți prietenii mei. Nu înțelegeți?

Noi suntem frați. Eu nu țin iadul în mână. Nu vă ameninț. Vă iubesc. Vreau să vă bucurați de viață impreună cu mine.

Sf. Cuv. Porfirie Kafsokalivitul

Nemurirea, Hristos

Luptă-te să devii de nemuritor de acum, murind aici pe pământ, pentru tine cel rău. Astfel, nu te vei mai necăji, ci te vei bucura foarte, trăind împreună cu Hristos.

Sfântul Cuvios Porfirie Kafsokalivitul

Crucea, calea de fiecare zi

Calea lui Dumnezeu este crucea de fiecare zi, căci nimeni nu s-a suit la cer prin odihnă.

Sfântul Isaac Sirul

Hristos

Hristos e totul. Este bucurie, viață și lumină. 

Este adevărata Lumină care-l umple pe om de bucurie; care-l urcă pe culmile fericirii; care-l face să vadă totul și pe toți; care-l face să-i iubească pe toți și să dorească să fie împreună cu ei, în și cu Hristos.

Gândurile pătimașe

Dacă mintea este învinsă de gândurile pătimașe, ea va deveni o locuință a demonilor.

Sfântul Siluan Atonitul

Credință

Este nevoie de intenție bună și mărinimie. Căci omul nu înțelege nimic dacă nu are intenție bună.

Sf. Cuv. Paisie Aghioritul

Pagini