Cuvânt duhovnicesc

Iată Mirele

Iată mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind; iar nevrednic este iarăşi pe care o va afla lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morţii, şi afară de împărăţie să te încui. Ci te deşteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

(Tropar din slujba Deniilor Săptămânii Patimilor)

Răbdarea necazurilor

Puțin necaz suportat pentru Dumnezeu este mai mare decât o faptă mare săvârșită fără necaz.

Sfântul Isaac Sirul

Cunoașterea lui Dumnezeu

Vrei să cunoşti pe Dumnezeu? Cunoaşte-te mai înainte pe tine însuţi

Avva Evangrie Ponticul

Despre vederea duhovnicească

Dumnezeu dă harisme nu omului înțelept, deștept, genial, capabil să găsească soluții și metode, ci celui care își simplifică existența și care, fără gânduri, fără cunoștințe, fără curiozități, își fixează privirea lăuntrică în Dumnezeu.

Unuia ca acesta îi dăruiește vederea duhovnicească. Iar atunci, așa cum dacă privim într-un lac, putem vedea livada care se află pe un deal de lângă lac și ni se pare că livada este în apă, tot așa privind în inima noastră vedem pe cele care se află și se petrec întru înălțimi.

Părintele Emilianos Simonopetritul

Faptele bune

O singură faptă bună atrage după sine întregul lor șir; o singură faptă bună hrănește și dă intensitate tuturor virtuților.

Fericitul Antonie Mărturisitorul

Ce este postul?

Ce este postul? Postul nu stă atât în înfrânarea de la mâncare, cât în înfrânarea de la gânduri necurate - să postim de gânduri!

Starețul Tadei de la Vitovnița

Despre pocăință

Primul lucru pe care îl face un om atunci când Dumnezeu îl cheamă să I se înfățișeze, este să se cerceteze pe sine cu rigoare.

Când omul se cercetează astfel pe sine, cu multă atenție și rigoare, va vedea că, într-adevăr, multe fapte din viața lui s-au aflat în afara voii lui Dumnezeu. Din acea clipă începe lucrarea pocăinței. Și singură dorința de nu face păcatul, aversiunea față de el, chiar dacă încă omul este robit de un păcat, este semn al stării de pocăință.

Gheronda Iosif Vatopedinul

Viața veșnică

Iată țelul tău omule: să năzuiești spre viața veșnică și spre veșnica bucurie!

Sfântul Ioan din Kronştadt

Banul și Dumnezeu

Pentru bani, omul se duce până la capătul lumii, pentru Dumnezeu, de cele mai multe ori, nu se duce nici la biserica de peste drum.

Părintele Iustin Pârvu

Despre răbdare

Răbdarea în necazurile ce se întâmplă fără vina noastră este plăcută şi vrednică de laudă în ochii lui Dumnezeu

Sfântul Dimitrie al Rostovului

Pagini