Cuvânt duhovnicesc

Femeia creștină

Daţi-mi o generaţie de mame creştine bune şi voi schimba faţa lumii.

Sfântul Ioan Gură de Aur

A nu se descuraja

Puterea celui ce dorește să dobândească virtuțile stă în a nu se descuraja atunci când se întâmplă să cadă, ci în a-și urma calea, căci doar îngerii nu cad.

Avva Moise

Ce este creştinul?

Creştin este cel ce urmează lui Hristos, pe cât este cu putinţă oamenilor prin cuvinte şi fapte, şi crede cu o cugetare dreaptă şi neprihănită în Sfânta Treime.

Sfântul Ioan Scărarul

Rugăciunea neîncetată

Atunci când l-am contrazis, pentru că mi se părea un lucru de mirare ca mintea omenească să poată fi cu Dumnezeu neîncetat, el a spus că sufletul este cu Dumnezeu prin orice cugetare sau faptă dumnezeiască săvârșită cu evlavie.

Sfântul Macarie Egipteanul

Gândul la moarte

Doar cel ce s-a deprins cu gândul la sfârşitul său, a zis un oarecare preacuvios părinte, poate pune sfârşit păcatelor sale.

De nu suntem în stare să dorim moartea din pricina răcelii noastre faţă de Hristos şi din iubirea ce o nutrim faţă de cele stricăcioase, măcar să întrebuinţăm aducerea aminte de moarte ca pe o doctorie amară împotriva păcătoşeniei noastre, fiindcă pomenirea morţii – aşa numesc Sfinţii Părinţi această aducere aminte –, împropriindu-se sufletului, taie prietenia lui cu păcatul, cu toate desfătările păcătoase. 

Sfântul Ignatie Briancianinov

Trezvia interioară

Ia aminte, dacă Dumnezeu se sălăşluieşte înlăuntrul tău, atunci toate sunt bune şi frumoase. Iar dacă Dumnezeu lipseşte, toate sunt strâmbe.

Gheron Iosif Isihastul

Despre pace

Cel ce poartă în sine pacea Duhului Sfânt, o revarsă şi asupra celorlalţi; iar cine poartă în sine un duh rău, şi asupra celorlalţi îl revarsă.

Pe fratele trebuie să-l dojeneşti blând şi cu dragoste. Pacea se pierde dacă sufletul se va semeţi, sau dacă se va înălţa mai presus de fratele, sau va osândi pe cineva, sau pe fratele va dojeni, dar nu blând şi cu dragoste, dacă vom mânca mult, sau de ne vom ruga cu moleşeală - pentru acestea toate se piede pacea.
Dar de ne vom deprinde a ne ruga osârduitor pentru vrăjmaşi şi a-i iubi, pacea totdeauna va rămânea în sufletele noastre, iar de ne vom urî sau osândi pe fratele, mintea ni se va întuneca, şi piedem pacea şi îndrăznirea către Dumnezeu.

Sfântul Cuvios Siluan Athonitul

Importanța tăcerii

Toate le păzește tăcerea. Ea păstrează harul dumnezeiesc înlăuntrul nostru nescăzut. Ea ușurează lucrarea rugăciunii. Tăcera ajută la urmărirea cu strânsoare a gândurilor, ne deschide cerurile și ne descoperă tainele cerești.

Pr. Simeon de la Athos

Despre post și iertare

În vremea postului și a rugăciunii, să scoatem din sufletul nostru ceea ce avem împotriva cuiva, fie că în adevăr și pe drept avem, fie că doar socotim că avem, și să fim cu toții oameni evlavioși.

Să gândim mai mult unii despre alții sub îndemnul dragostei și al faptelor celor bune, grăindu-ne de bine, cumpănind în noi înșine și cugetând la cele bune înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, pentru ca să postim noi cu postul cel aducător de laude și fără de prihană. Iar cererile noastre către Dumnezeu, cele din vremea postului, să fie bine primite, și să-L numim pe El „Tată după har”, în chip cuvenit, învrednicindu-ne astfel a-l grăi cu îndrăzneală: „Tată, iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”.

Sfântul Grigorie Palama

Rugăciunea bineprimită

Vrei ca rugăciunea ta să se facă din inimă și să fie bine primită înaintea lui Dumnezeu? Să simți durerea semenului tău ca și cum ar fi a ta. 

Chiar și numai un suspin din inimă pentru aproapele tău aduce rezultate minunate. Semnul că rugăciunea a fost bine primită este mângâierea dumnezeiască pe care o simte omul după acea rugăciune.

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul

Pagini