Cuvânt duhovnicesc

Scopul vieții pământești

De ce aleargă oamenii într-una fără nici o țintă, de ce fac atâtea lucruri care nu-și au rostul? Pentru că nu știu care e ținta lor, pentru că nu știu care e rostul vieții lor. Ca să adune mintea omului cea împrăștiată, ca să vindece inima omului cea împărțită, ca să strângă laolaltă puterile omului cele risipite, Domnul i-a arătat o singură țintă, numai una: Împărăția lui Dumnezeu.

Sfântul Nicolae Velimirovici

Etapele vieţii

Tinerețea este ca o floare de primăvară, iar bătrânețea este ca soarele la asfințit, gata în tot...

Tinerețea este ca o floare de primăvară, iar bătrânețea este ca soarele la asfințit, gata în tot ceasul de moarte.

Părintele Paisie Olaru

Înfrânarea limbii

Dacă nu ne este cu putinţă să rămânem netulburaţi, trebuie cel puţin să ne înfrânăm limba, după cum spune Psalmistul: „tulburatu-m-am și n-am grăit' (Psalm 76, 4)”

Sfântul Serafim de Sarov

Despre grijile vieții

Să nu ne îngrijorăm pentru ziua de mâine, dar să ne facem datoria în ziua de azi. Dacă ne facem datoria în ziua prezentă, ziua de mâine este rezolvată cu toate problemele pe care le-ar aduce.

Părintele Teofil Părăian

Despre slava sfinților

Slava pe care Domnul o dă sfinţilor e atât de mare că, dacă oamenii ar putea vedea un sfânt aşa cum este el, ar cădea la pământ de evlavie şi de frică, fiindcă omul tru­pesc nu poate îndura slava unei arătări cereşti.

Sfântul Siluan Athonitul

Lupta cu mândria

Ce înseamnă: „De te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt (Matei 5, 39)?”
Când dracii te ispitesc prin gândurile ce ți le aduc la obrazul drept, făcându-te să te mândrești, pentru faptele cele de-a dreapta, întoarce celălalt obraz, adică scoate la vedere faptele de-a stânga săvârșite de noi

Sfântul Maxim Mărturisitorul

Rugăciunea cu smerenie

Când îţi începi rugăciunea către Dumnezeu şi către Maica Domnului, adu-ţi aminte că pe cât sunt de departe cerurile de pământ, tot aşa şi tu, prin păcatele tale, eşti departe de Dumnezeu şi de Maica lui Dumnezeu, şi că ce deosebire este între lumină şi întuneric, această deosebire este între tine şi Dumnezeu, între tine şi sfinţii Lui: şi vei fi întotdeauna smerit şi evlavios la rugăciune, nedând loc mulţumirii gândurilor de nimic.

Sfântul Ioan din Kronştadt

Trei lucruri ne trebuiesc

Trei lucruri ne trebuiesc: mintea s-o avem la Cer, inima s-o facem tron al lui Dumnezeu și gura biserică. Pentru a veni aceste măreții cerești, este nevoie de multă lepădare de sine și de dragoste sinceră, nu mincionoasă, pentru că Dumnezeu leapădă de la Sine dragostea mincinoasă.

Stareța Macrina Vassopoulos

Râvna după Dumnezeu

Zis-a Ava Arsenie: „De vom căuta pe Dumnezeu, Se va arăta nouă; și de-L vom ține pe El, va rămâne cu noi”.

Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare

Răbdarea în boli

Să facem răbdare în boli şi încercări pentru a primi o „pensie”, fie ea cât de mică. Pentru că nimic din cele ce se întâmplă nu le îngăduie Dumnezeu, dacă nu iese ceva bun.

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul

Pagini