Recomandări

Premiul Special

Eseul care a câștigat Premiul Special în cadrul concursului "Care sunt foloasele unirii sau unității?" organizat de Mănăstirea Sihăstria Putnei în perioada aprilie-mai 2018, anul centenar la Marii Uniri.

Puterea credinței

Sfântul Brâu are harul special de a tămădui lipsa de rod a pântecelor femeilor căsătorite, precum şi bolile de cancer, printr-o panglică oferită de mănăstirea Vatoped credincioşilor şi cu care femeile sterpe şi cei bolnavi ajung să se încingă. Această panglică este binecuvântată şi aşezată timp de 40 de zile pe Sfântul Brâu.

Bolnavul trebuie să se încingă cu brâuleţul pentru o perioadă de timp, trăind în pocăinţă, spovedindu-se, rugându-se şi împărtășindu-se cu Sfintele Taine. În acest fel trebuie...

Pagini