Recomandări

Să mergem iarăși cu duh arzând în viaţa duhovnicească

Calea este una singură, cea a Evangheliei lui Hristos, pe care însă o eludăm adesea în gândurile şi faptele vieţii noastre, luîndu-ne după lume. Cuvântul Preasfinţitului Damaschin are, bunăoară, darul şi puterea de a ne lumina şi a ne face să înţelegem cât de simple sunt lucrurile duhovniceşti atunci când urmăm această cale pe care Însuşi Mântuitorul ne-a arătat-o, prin cuvintele şi viaţa Sa. (Familia Ortodoxă)

Pro Memoria – Episcopul Gherasim (Cucoşel) Putneanul

Anul acesta, în această zi de praznic, 06 decembrie, închinată Sfântului Ierarh Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, comemorăm împlinirea a treisprezece ani de la naşterea în viaţa cea veşnică a Împărăţiei Cerurilor a unui mare apologet al dreptei credinţe creştine – Episcopul Gherasim (Cucoşel) Putneanul.

Pagini