Canonizarea Cuvioșilor Părinți Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

Versiune tipar PDF version Send by email

Cu multă bucurie vă anunțăm că Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a aprobat propunerea de canonizare a Cuvioșilor Părinți Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei.

Întrunit vineri, 20 mai 2016, la Mănăstirea Neamț, sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, sinodul mitropolitan a avizat favorabil propunerea de canonizare a Sfinților Părinți Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei,  urmând ca această propunere să fie înaintată Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Viețuitori în veacul al XVIII-lea, Cuvioșii Părinți au trăit în acest așezământ monahal mânați de dragostea lor arzândă față de Dumnezeu, fiind iubitori de liniște și multă rugăciune, ostenindu-se pentru buna-podoabă a Casei lui Dumnezeu și prețuind lucrul frumos al mâinilor, mărturie stând până astăzi pomelnicele scrise cu atâta migală.

Sfintele lor moaște, frumos mirositoare, au fost descoperite în anul 1990, odată cu lucrările de refacere a Sihăstriei Putnei (după două sute de ani de pustiire), și de atunci și până astăzi ele ocrotesc această mănăstire și pe toți pelerinii care le cinstesc cu dragoste și evlavie. Astfel, ei au fost recunoscuți ca sfinți încă de multă vreme, chipurile lor aureolate se regăsesc în picturile mai multor biserici, iar credincioșii care ajung la Mănăstirea Sihăstria Putnei de fiecare dată urcă să se închine la sfintele lor moaște aflate în pridvodul bisericii cu hramul Bunavestire.

Actul „oficial” de canonizare urmează câțiva pași, statorniciți de rânduiala Bisericii, iar hotărârea Sinodului Mitropolitan este unul deosebit de important în acest demers.

Ne rugăm Sfinților Părinți Sila, Paisie și Natan să primească rugăciunile tuturor celor care le cer ajutorul, să acopere cu puterea și harul lor sihăstria în care au viețuit și s-au ostenit spre slava lui Dumnezeu, și să însuflețească, prin pilda vieții lor, pe cei care le sunt astăzi nevrednici urmași în acest așezământ monahal, ca și pe toți credincioșii care îi vor chema în rugăciunile lor.

***

Troparul, glasul al 3-lea:

Podobie: Laudă de seară…

Laudă şi mulţumire, aducem vouă cuvioşilor părinţi, Sila, Paisie şi Natan. Căci pacea lui Dumnezeu prin rugăciunile voastre dobândim, şi sărutând sfintele voastre moaşte ne întărim. Pentru aceasta, cu sârguinţă vă rugăm: fiţi mijlocitori şi pururea rugători, pentru sufletele noastre.

Alt tropar, glasul al 3-lea:

Podobie: Pentru mărturisirea…

Sihăstria Putnei vă cinsteşte ca pe o comoară nepreţuită, cuvioşilor părinţi, fericiţilor Sila, Paisie şi Natan, care în chip minunat  credinţa, limba și ţara aţi apărat; iar acum neîncetat vă rugaţi Stăpânului să scape din nevoi pe toţi cei care vă cinstesc.

Alte articole despre:

Adăugați un gând