Cuvânt pentru perioada Postului Adormirii Maicii Domnului și nu numai

Versiune tipar PDF version Send by email

     Întru naştere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre. (Troparul Praznicului)

     Perioada Postului, transmisă din generație în generație de către Sfinții Părinți, ne-au arătat prin exemple vii de sfințenie că perioada care urmează nu e un îndemn zadarnic. Este, de fapt, un timp prielnic, în care creștinul este sprijinit de Maica Domnului să se înfrâneze conștient prin abținerea de la bucate (așa cum este perceput în primă instanță), dar mai cu seamă prin paza limbii, respingerea gândurilor, paza simțurilor și, nu în ultimul rând, poftirea celor lumești. Ce a făcut Maica Domnului înaintea Adormirii ei? A postit. Așadar ea ne învață prin viețuirea ei postul și curăția. Sunt atât de puține cuvinte în Sfânta Scriptură spuse de Maica Domnului, dar suficiente, cât să ne dăm seama de viețuirea ei feciorelnică. Toate praznicele îndeamnă credinciosul la o pregătire, după putința fiecăruia, căci doar astfel vom putea primi o mică parte din harul lor. Este o stare firească la care trebuie să tindă tot creștinul, postind de mânie, de judecată și de alte păcate. Esența postului este un mijloc și nu un scop în sine. Renunț la ce mă robește, văzând că ceea ce mă stăpânește este rău. Pentru că a posti asta înseamnă, să renunţi la tot pentru Dumnezeu ca să poţi primi de la Dumnezeu totul.

     Pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Alte articole despre:

Adăugați un gând