Maica Domnului

Cuvânt pentru perioada Postului Adormirii Maicii Domnului și nu numai

Întru naştere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre. (Troparul Praznicului)

Perioada Postului, transmisă din generație în generație de către Sfinții Părinți, ne-au arătat prin exemple vii de sfințenie că perioada care urmează nu e un îndemn zadarnic. Este, de fapt, un timp prielnic, în care creștinul este sprijinit de Maica Domnului să se înfrâneze conștient prin abținerea de la bucate (așa cum este perceput în primă instanță), dar mai...

Maica Domnului, Maica Vieții

Pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciuni și în folosințe neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o. Căci ca pe Maica Vieții, la viață a mutat-o Cel ce S-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.

Pagini