Slujba de resfinţire a picturii la Mănăstirea Sihăstria Putnei

Versiune tipar PDF version Send by email

Din prețuire pentru jertfa părinților dinainte, se cuvinea să se primenească și pictura bisericii vechi a Mănăstirii noastre. Trei ierarhi au primit a binecuvânta această lucrare, astăzi, 17 decembrie 2011.

De la jumătatea veacului al XV-lea, când a fost întemeiată şi până când, în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea, a fost desfiinţată de către cei străini de neam şi de credinţă, Sihăstria Putnei şi-a împlinit menirea de a fi loc sfânt de retragere, viaţă aspră şi rugăciune pentru cei însufleţiţi de dumnezeiesc dor. Şi, fie că din marea lavră a Putnei, fie că din alte părţi, părinţii retraşi aici îşi petreceau ceasuri bune în bisericuţa sihaştrilor, la ceas de noapte, ori în zori de zi, numărând bobul de metanie cu lacrima din colţul ochiului veghetor.

Vitregiile vremurilor au făcut însă ca 200 de ani la Sihăstria de la Putna să nu mai fie viaţă monahicească, până în anii 1990, când, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, s-a reînnodat firul. Bisericuţa cu hramul „Bunavestire” s-a reclădit din temelii şi s-a împodobit, după cuviinţă, cu pictură odihnitoare de suflet şi mult îndemnătoare la rugăciune, primind, prin rugăciune arhierească, sfinţirea mult aşteptată la 29 septembrie 1996.

Şi au mai trecut 15 ani în care, mai întâi timid, iar mai apoi din ce în ce mai susţinut, părinţii s-au înmulţit, chemaţi de rugăciunile vechilor sihaştri, vrednicii creştini au început a veni în număr din ce în ce mai mult, iar bisericuţa avea nevoie de câteva înnoiri. Şi a ajutat Cel de Sus ca în toamna acestui an să se plinească toate cele de cuviinţă, cea mai însemnată lucrare fiind primenirea picturii. S-au ostenit cu aceasta însuşi pictorul care a lucrat-o iniţial, Liviu Dumbravă din Gura Humorului, ajutat de noi săi colaboratori, Constantin Buraciuc şi Adrian Bernat, însoţiţi de mai tinerii ucenici Ioan, Dumitru, Gheorghe, Alexandru şi Sebastian, cărora să le primească Dumnezeu osteneala!

Sobor de slujitori împreună-rugători

Slujba de resfinţire a fost rânduită pentru data de 17 decembrie, în ajunul pomenirii Sfântului Mucenic Sebastian, al cărui nume l-a purtat vrednicul şi neobositul părinte Sebastian (+2009), ctitorul noii aşezări monahale de la Sihăstria Putnei. Ne-au bucurat cu prezenţa, rugăciunea şi binecuvântarea arhierească Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor – îndeaproape sfătuitorul şi ajutătorul nostru – şi Preasfinţitul Părinte Calinic, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor – implicat activ ani buni în îndrumarea lucrărilor de construcţie de aici. Suntem profund îndatoraţi Părintelui Arhimandrit Melchisedec Velnic, care, ca stareţ al Putnei, a fost alături de ostenitorii de la Sihăstria mai cu seamă în primii şi cei mai grei ani de la reînfiinţare. Îi mulţumim pentru prezenţă rugătoare preacuvioşiei sale, precum şi întregului sobor de părinţi care prin împreună-slujire au arătat că au la inimă locul binecuvântat care acum s-a înnoit. Îi amintim, cu gând de preţuire, pe Părintele Protosinghel Hrisostom Rădăşanu, fiu al Sihăstriei, acum cu ascultarea de consilier pe probleme de învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor, pe Părintele Cătălin Axinte, consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, pe Părintele Petru Lupăştean, protopop de Rădăuţi, a căror dragoste – ca şi a celorlalţi, mulţi părinţi, nenumiţi aici – o vor pomeni Cuvioşii Sila, Paisie şi Natan, sfinţii ocrotitori ai Sihăstriei Putnei.

Cuvânt de folos și cântec de copii

Rânduiala de slujbă de la biserica „Bunavestire”, împodobită de cuvântul Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen, a fost urmată de Dumnezeiasca Liturghie săvârşită în biserica mare „Izvorul Tămăduirii şi Sfântul Serafim din Sarov”, în cadrul căreia ne-a împărtăşit cuvânt de îndemn pentru lupta cu patimile şi alipirea de Hristos, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan. În timpul cuminecării credincioşilor, un grup de elevi din Gălăneşti, îmbrăcaţi în costum popular bucovinean, ne-au cântat şi ne-au încântat şi ne-au amintit prin frumos grai de colind că se cuvine a face primenire şi în cele dinlăuntru ale noastre pentru a-I găti vrednic sălaş Pruncului Iisus. Iar la final, cu bucurie şi recunoştinţă, la mormântul ctitorului Sihăstriei, soborul arhiereilor şi preoţilor slujitori s-au rugat pentru veşnica odihnă cu sfinţii a părintelui Sebastian.

Peste ani, ne vom aminti cu drag de ziua de 17 decembrie 2011, de cei prezenţi – clerici, monahi şi credincioşi –, de ajutători, ctitori, ostenitori, şi de jertfa de zi şi noapte a părinţilor vieţuitori aici care, sub povăţuirea răbdătoare a părintelui stareţ, Arhimandritul Nectarie, nădăjduiesc în ajutorul Maicii Domnului să împlinească dorinţa bătrânilor sihaştri de demult ca Sihăstria Putnei să fie loc sfânt de slujire a lui Dumnezeu şi a poporului Său credincios.

Alte articole despre:

Adăugați un gând