Pildele lui Solomon 6, 6, 8, 11

Versiune tipar PDF version Send by email

Du-te, leneșule, la furnică și vezi munca ei și prinde minte! Sau mergi la albină și vezi cât e de harnică și ce lucrare iscusită săvârșește.
Iată, vine sărăcia ca un trecător și nevoia te prinde ca un tâlhar. Dar dacă nu te vei lenevi, atunci va veni secerișul tău ca un izvor, iar lipsa va fi departe de tine.

Alte articole despre:

Adăugați un gând