Sărbătoare la Mănăstirea Sihăstria Putnei

Versiune tipar PDF version Send by email

Praznicul „Bunei Vestiri” este hramul Mănăstirii noastre, așezat cu drag pentru Maica Domnului de către bătrânii sihaștri care au viețuit în acest loc binecuvântat.

Sărbătoarea „Bunei Vestiri” reprezintă pentru credincioșii din nordul Bucovinei, și nu numai, un moment solemn și de o mare însemnătate duhovnicească, întrucât în această zi se serbează hramul Bisericii „Buna Vestire” a Mănăstirii Sihăstria Putnei, mănăstire care dovedește, prin însăşi existenţa ei, că acolo unde există credință și nădejde, totul este posibil.

Anul acesta, credincioșii prezenți la hram și obștea Mănăstirii Sihăstria Putnei au mai avut un motiv de bucurie: protosinghel Damaschin Luchian a fost ridicat la rangul de arhimandrit, iar monahul Nicolae Radu a fost hirotonit diacon.

Duminică, 25 martie a.c., de sărbătoarea Bunei Vestiri, Mănăstirea Sihăstria Putnei şi-a serbat hramul, la care au participat şi numeroşi credincioşi. Înalt Preasfințitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” şi „Sfântul Serafim de Sarov”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Alături de starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei, arhimandritul Nectarie Clinci, din soborul de slujitori au mai făcut parte arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi, protos. Hrisostom Rădășanu, Consilier Sector Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, protos. Chiril Zăgrean, starețul Mănăstirii Parva-Bistrița Năsăud, pr. Nicolae Vîrtea, protopop al Protopopiatului Rădăuți, protos. Valerian Radu, slujitor la Catedrala mitropolitană din Iaşi.Răspunsurile la strană au fost date de corul „Sfântul Nectarie” din Iași, dirijat de prof. Ana Maria Dumitru, iar Grupul „Luminițe” al clasei a IV-a de la Școala „Samson Bodnărescu”-Gălănești, coordonat de învățătoarea Lidia Rodica Bodnar, a intonat mai multe cântece religioase dedicate Maicii Domnului.

În timpul slujbei Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinţitul Pimen l-a hirotonit întru diacon pe monahul Nicolae Radu, viețuitor al mănăstirii Sihăstria Putnei. După săvârşirea Sfintei Liturghii, credincioşii s-au împărtăşit cu Sfintele Taine şi au primit rugăciunea de dezlegare rostită de Înalt Preasfinţitul Pimen.Sărbătoarea hramului Mănăstirii Sihăstria Putnei s-a încheiat cu o agapă frăţească, la care au fost invitaţi toţi cei prezenți.

Mănăstirea Sihăstria Putnei- „un colț de Rai, o vatră de lumină pentru suflet și pentru minte”

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor la finalul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfințitul Pimen a subliniat că „taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută se face cunoscută la Buna Vestire, în cuvântul adresat de Arhanghelul Gavriil Sfintei Fecioare Maria. Maica Domnului nu a înțeles pe moment Taina Întrupării cu mintea, dar a primit-o prin credință, asemenea învățăturii Sfântului Ioan Gură de Aur, care afirmă că tainele lui Dumnezeu se primesc prin credință și în tăcere. Tainele lui Dumnezeu sunt mai presus de fire, mai presus de înțelegere, și se adresează mai mult inimii decât minții. Fiul lui Dumnezeu s-a Întrupat pentru ca omul să devină el însuși fiu al lui Dumnezeu după har, să redevină la starea cea dintâi, la starea de sfințenie”. Referindu-se la hramul Mănăstirii Sihăstria Putnei, Înalt Preasfinția Sa a subliniat că „în urmă cu ceva ani, locul actualei așezări monahale era o ruină, iar astăzi, prin puterea lui Dumnezeu,prin jertfa credincioșilor și prin jerfa părintelui stareț și a obștii,  a devenit un colț de Rai, o vatră de lumină pentru suflet și pentru minte”.

„Unul din stihurile din Acatistul Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu conține și următorul enunț: Bucură-te, Baie, care speli conștiința. Aflăm astfel că Maica Domnului, prin rugăciunile Sale de mijlocire,  îi ajută pe toți cei care îi cer ajutorul să se spovedească și să se tămăduiască sufletește”, a spus arhim. Nectarie Clinci, starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei.

Un nou arhimandrit în slujba Bisericii

La finalul Sfintei Liturghii, credincioșii prezențiau asistat la hirotesia întru arhimandrit, de către Înalt Preasfințitul Pimen, a protosinghelului Damaschin Luchian, viețuitor al Mănăstirii Sihăstria Putnei, ca urmare a aprobării, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a ridicării preacuvioşiei sale la această treaptă de slujire în Biserică.

Arhim. Damaschin Luchian, pe numele de botez Ioan Daniel, s-a născut pe dat de 24 iunie 1981 în localitatea Dornești, jud. Suceava, din părinții Constantin și Elena. A urmat cursurile Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, licențiat cu lucrarea „Paternitate și filiație duhovnicească în Ortodoxie. Continuitate și înnoire”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ioan Cristinel Teșu și cursuri postuniversitare de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” București, secția Doctrină și Cultură, finalizate cu lucrarea de dizertație „Paternitate și filiație duhovnicească în scrisorile Sfinților Varsanufie și Ioan din Gaza”, sub îndrumarea pr. prof. dr. Vasile Răducă. A fost tuns în monahism la Mănăstirea Sihăstria Putnei în data de 18 decembrie 2005, find pe rând ghid, casier, secretar. Arhim Damaschin Luchian este membru supleant in Consistoriul Bisericesc Superior Monahal.

(Sursa: Doxologia.ro, Tudorel Rusu, martie 2012)

Alte articole despre:

Adăugați un gând