Concert de muzică la Sihăstria Putnei

Versiune tipar PDF version Send by email

Prin strai tradiţional, prin cântece mai vechi şi mai noi, dar mai ales prin prezenţa lor luminoasă, „Mugurașii din Obcini” vestesc prospețimea în orice anotimp.

În prima zi a anului, i-am avut oaspeți dragi pe copiii și tinerii care alcătuiesc orchestra „Mugurașii din Obcini”. Ne-au cântat și ne-au încântat prin colindele străvechi care le îmbogățesc repertoriul, dar și printr-o suită de cântece populare bucovinene. „Mugurașii” au deprins cu multă migală mânuirea instrumentelor muzicale, pe care le iubesc și la al căror sunet îl alătură pe cel al glasurilor lor curate. Peste toate, priviri senine și bucurie, într-o împărtășire a dragostei de frumos și firesc, spre slăvirea Celui ce Frumusețe este din veci.

Alte articole despre:

Adăugați un gând