ravna

Nevoința pentru rugăciune

Să nu lăsăm să treacă ziua fără să facem rugăciune. Căci atunci când cineva îşi lasă cele duhovniceşti, dacă nu face măcar câteva metanii, vreun şirag de rugăciuni, se sălbăticeşte. Treburi poate face, rugăciune însă nu.